Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o.

logotypy ue rpo lodzkie

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim realizuje projekt  Projekt pt. "Termomodernizacja budynku głównego i biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji c.o."

 

Projekt Termomodernizacja budynku głównego i Biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim obejmuje: Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji C.O.

 
   Celem głównym projektu była poprawa EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM POPRZEZ GŁĘBOKĄ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ DWÓCH BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZ. POŁOŻONYCH W TOMASZOWIE MAZ. UL. ŚW. ANTONIEGO 47 W OKRESIE OD 24.07.2015 DO 30.10.2017.

W oparciu o cel główny określone zostały CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, a co za tym idzie poprawa jakości środowiska:
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
- obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych
- redukcja ubytków ciepła z budynku, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii
- podniesienie atrakcyjności Tomaszowa Maz. i województwa łódzkiego dla jej mieszkańców
- poprawa warunków pracy, uczenia się i mieszkania w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynków

KOSZTY CAŁKOWITE PROJEKTU BRUTTO WYNOSZĄ 2.207.115,01 PLN.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSI: 1.510.035,56 PLN

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW (ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM TO 170 OSÓB). Z EFEKTÓW PROJEKTU SKORZYSTAJĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. ZGODNIE ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI TO 64 893 OSÓB (2013R.).

PROJEKT REALIZOWANY JEST W OKRESIE OD 24.07.2015 DO 30.10.2017

 
   Cel projektu jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, w szczególności z poddziałaniem IV.2.2 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW.

Beneficjentem projektu jest Województwo Łódzkie jednostka samorządu terytorialnego - pełnomocnikiem jest Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi.